Toy Series

Optimus Subzero

Optimus Subzero

Upcycled Shockwave

Upcycled Shockwave

Upcycled Claptrap

Upcycled Claptrap

Upcycled Prime

Upcycled Prime